logo-image

Spännande produkter och företag!

Skytte i Japan

När det gäller vapen är man i Japan kända framför allt för sina svärd. Det finns en lång samurajkultur där det främsta och dödligaste vapnet av alla är just svärdet. 

Luftvapen är inte det första man tänker på när man talar om vapen i Japan men givetvis finns det idag luftvapen även där. Skytte är en sport som engagerar i stort sett alla länder, på ett eller annat sätt. Jakt och prickskytte är två varianter. När det gäller luftvapen så talar man mest om prickskytte.

Köpa vapen

När man vill köpa ett luftvapen så finns det lite olika saker att ta i beaktning. Först och främst måste man ha klart för sig vad exakt man ska ha vapnet till. Luftvapen kan användas till allt från lek och bus till träning och tävling i prickskytte samt skyddsjakt.

I olika länder är det olika lätt (eller svårt, beroende på hur man ser på saken) att komma över ett lagligt skjutvapen. Luftvapen är undantagna många regler men kommer inte helt befriade från dem och även bland luftvapen finns olika kaliber. Vissa kan man som sagt använda för att döda mindre djur.

Minderåriga ska inte leka med luftvapen under okontrollerade former, men det kan vara en trevlig hobby att ägna sig åt tillsammans med en vuxen person som tar ansvar för vad som sker. 

5 Jun 2019